Hvordan bli kvitt #mobiltelefonuvanen

Gammel vane er vond å vende, sier ordtaket. En vane er noe du gjør nesten uten å tenke på at du faktisk gjør det, det virker som om det går ”automatisk.” Det meste av det vi driver med er vaner, og godt er det, livet hadde vært fryktelig slitsomt om vi måtte fundert på hver […]

Flink på skolen – dårlig til å leve

I Aftenposten søndag 1. juni var det en kronikk skrevet av en anonym kvinne der hun spør: «Korleis kunne eg vere så flink på skulen, men så dårleg til å leve?» Hun har viklet seg inn i negative tanker og følelser og latt det hemme hele hennes tilværelse, hun har sluttet å studere og jobber […]

Om å straffe seg selv

Innenfor atferdsvitenskapen så defineres straff annerledes enn i dagligtalen. I atferdsvitenskap så sier man at konsekvenser fungerer som straff hvis det gjør at atferden reduseres. For eksempel hvis du får kjeft av naboen for å spille høy musikk, og dette gjør at du slutter å spille høy musikk, så fungerer kjeften som straff for atferden […]

Er selvkontroll for alle?

På 60-tallet ble det gjort en studie som har blitt nokså kjent om temaet selvkontroll. Barn i fire-årsalderen ble satt i et rom, der de fikk valget mellom å spise en marshmallow med en gang, eller vente til forskeren kom tilbake og få to. Barnet ble sittende alene i rommet, og de ble filmet.