Function only

Her om dagen satt jeg og leste om kroppens organer i Illustrert Vitenskap. En beskrivelse i bladet er: ”Uten en rekke forskjellige og svært spesialiserte organsystemer ville vi ikke kunne overleve. Hvert organ har sin rolle i en felles oppgave: Å sørge for at kroppen overlever.”