Til deg som grubler mye

Du vet, når du grubler og grubler så mye, at du ikke legger merke til mennesker som går forbi på gata, hører ikke hva kollegaer snakker om, eller legger ikke merke til at du har kjørt fra barnehagen til butikken?

Kunnskap vil sette deg fri

Muligens en nokså pompøs overskrift på norsk. Den er stjålet fra Tai Lopez, som visstnok leser en bok om dagen. Han sa i en podcast jeg hørte på her om dagen; ”knowledge will set you free.”

Konsekvenser er ikke straff

Jeg satt og leste i Susan Schneiders bok Science of consequences her om dagen, og kom til å tenke på hvor komplisert det egentlig er. En hel bok om konsekvenser!