Om å bli frisk uten å bli syk (kontrafaktisk tenkning)

Da vi lærte om kontrafaktisk tenkning på skolen, så brukte læreren Madame Bovary som eksempel. Madame Bovary brukte mye tankevirksomhet på å fundere på hva som hadde skjedd hvis hun hadde giftet seg med en annen mann enn han hun faktisk giftet seg med. Hun tenkte så mye på at livet hennes ville sett annerledes […]