Slutte sammenlikne?

Gjennom evolusjonen så lærte mennesket

å passe seg

for alt som var nytt

for alt som kunne være farlig

for alt som virket skremmende

for ikke å falle utafor gruppa

og stå aleine igjen med ulvene

vi lærte å hele tiden holde oss innafor med flokken vår

ved å sammenlikne, evaluere oss sjøl, tilpasse oss

herme etter andre og være enige

Tankene våre blei utvikla sammen med hormonene, nervene, tarmene, huden

I naturen var det ingen forskjell på psyken og kroppen, ingen ”psykiatri” og ”somatikk”

Vi er designet til å leve i en farlig verden

Bekymre oss for katastrofer som aldri skjer

Det som før gjorde oss trygge, gjør i dag oss gale

De sier at tankene er for mennesker som vann er for fiskene

Vi er i de i hele tiden, uten at vi merker at vi svømmer i dem

I damebladene står det:

”Slutt å sammenlikne deg med andre!”

”Du er god nok som du er!”

”Du må slutte å bekymre deg!”

Osv.

Men blir ikke det omtrent som å si til en fisk at han må slutte å svømme i vann?

”Skjerp deg, mr.fisk!”

Det finnes ingen metode å kvitte seg med vår evolusjonære arv på

takk dine forfedre

for mannen på skuldra

han tyner og tynger deg

passer på deg

og sørger for at du er trygg