Bedragersyndromet – og hvem vi egentlig er

I forbindelse med den internasjonale dagen for selvmordsforebygging, 10.september, viste NRK filmen LEVE som handlet om fire stykker som hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Det som flere av ungdommene sier er at noe av det de plagdes med var tanken på å bli avslørt. Avslørt for den de ”egentlig” er.

Flink på skolen – dårlig til å leve

I Aftenposten søndag 1. juni var det en kronikk skrevet av en anonym kvinne der hun spør: «Korleis kunne eg vere så flink på skulen, men så dårleg til å leve?» Hun har viklet seg inn i negative tanker og følelser og latt det hemme hele hennes tilværelse, hun har sluttet å studere og jobber […]

Hva ville du gjort hvis du ikke var redd?

Da jeg var i Oslo denne uka, lånte jeg boka ”Lean in” av en venninne. Den er skrevet av Sheryl Sandberg, som er operativ sjef i Facebook, og boka handler om (som undertittelen sier) ”kvinner, karriere og kunsten å lede.” Første kapittel i boka har tittelen ”Hva ville du gjort hvis  du ikke var redd?”

Atferd før følelse

Veldig ofte sier vi at vi må ha ”lyst”, være ”motivert” eller ”i modus” for å gjøre et eller annet. Vi sier også at vi må ha egenskapen ”selvtillit” for å gjøre spesielle handlinger. Hvordan vet man at noen har ”god selvtillit”? Jo, det ser vi ved at personen gjør tilsynelatende dristige ting, som å […]

Frykt

Frykt er en sterk følelse. Mange kjenner på frykt hver dag. Frykt for ikke å overleve, frykt for at barna skal dø, frykt for være ensom, frykt for å miste jobben, frykt for å ikke være bra nok, frykt for å bli såret, skadet, alvorlig syk. Frykt for å bli avvist. Frykt for forandring. Frykt […]