Er selvkontroll for alle?

På 60-tallet ble det gjort en studie som har blitt nokså kjent om temaet selvkontroll. Barn i fire-årsalderen ble satt i et rom, der de fikk valget mellom å spise en marshmallow med en gang, eller vente til forskeren kom tilbake og få to. Barnet ble sittende alene i rommet, og de ble filmet.