Hvis du ikke kan hjelpe deg selv, hvem skal hjelpe deg da?

På fredag var psykologprofessor Svend Brinkmann fra Danmark gjest hos Skvalan. Han har gitt ut boka Stå fast – et oppgjør med tidens selvutviklingstvang. Boka har slått veldig an i Danmark, og her i Norge var det flust av artikler i avisene på fredag om dette, med kritikk av selvhjelpslitteraturen.

Om å straffe seg selv

Innenfor atferdsvitenskapen så defineres straff annerledes enn i dagligtalen. I atferdsvitenskap så sier man at konsekvenser fungerer som straff hvis det gjør at atferden reduseres. For eksempel hvis du får kjeft av naboen for å spille høy musikk, og dette gjør at du slutter å spille høy musikk, så fungerer kjeften som straff for atferden […]

Er selvkontroll for alle?

På 60-tallet ble det gjort en studie som har blitt nokså kjent om temaet selvkontroll. Barn i fire-årsalderen ble satt i et rom, der de fikk valget mellom å spise en marshmallow med en gang, eller vente til forskeren kom tilbake og få to. Barnet ble sittende alene i rommet, og de ble filmet.